Izbirni predmeti

​Cilj izbirnega strokovnega predmeta je, da študent/ka medijske produkcije podrobno spozna to področje s teoretičnega in praktičnega stališča in da je sposoben ob zaključku tega predmeta pripraviti tehnično zahtevne izdelke ali storitve z izbranega področja.

Študent/ka pridobi tudi kompetence iz organizacije in vodenja manjših medijskih projektov.

Prvi del predmeta je namenjen spoznavanju področja in pridobivanju ustreznih znanj in veščin, drugi del pa konkretni organizaciji in produkciji določenega izdelka ali storitve, z vso potrebno dokumentacijo.

Nalogo in izdelek mora študent/ka predstaviti in zagovarjati pred komisijo, v kateri so tudi zunanji ocenjevalci.

Grafično oblikovanje

Vsebina: izvedbeno in grafično oblikovanje, celostna grafična podoba, vektorska grafika, bitna grafika, grafični prelom, tisk in produkcija.
Oprema in programi: računalniška oprema, tiskarska oprema, Photoshop, Illustrator, Indesign, ...
Primer izdelka: CGP tiskan priročnik

Fotografija 

Vsebine: studijske tehnike, osvetlitev, fotografiranje, temelji tiskarskih tehnik, ateljejska fotografija, avtorska fotografija.
Oprema in programi: fotografska in računalniška oprema, studio, Photoshop
Primer izdelka: serija fotografij

Spletna produkcija

Vsebine: spletno oblikovanje (HTML in CSS) in programiranje spletnih mest (osnove JS, PHP, odprtokodne platforme, ogrodja).
Oprema, programi: računalniška oprema, programska oprema, jeziki in tehnologije (JS, PHP...)
Primer izdelka: zahtevno spletno mesto izdelano z uporabo odprto kodnega CMS-ja ali lastnega CMS-ja na podlagi naročila

Projektno delo v 3D modeliranju in animaciji

Vsebine: uporaba 3D grafike in 3D animacije (vizualizacije, predstavitvene tehnike, filmska industrija, video produkcija, internet...), projekt za enostavni 3D objekt, posebni vizualni učinki
Oprema, programi: Računalniška oprema, Cinema 4d
Primer izdelka: 3D model objekta z materiali, animiran ogled izdelka (animacija kamere ali animacija objekta) do 1 min

Projektno delo v video produkciji

Vsebine: AV sporočanje, snemanje v studiu in na terenu, priprava različnih AV prispevkov in materialov
Oprema, programi: AV studio, studijska oprema, oprema za delo na terenu, Premiere Pro, After Effects...
Primer izdelka: AV izdelek v dolžini do 10 minut

Projektno delo v avdio produkciji

Vsebine: avdio sporočanje, snemanje v studiu in na terenu, priprava različnih AV prispevkov in materialov, uporaba in pomen avdio materiala
Oprema: računalniška oprema, studio, mikrofoni, mešalna miza, snemalne naprave (digitalne in analogne), Pro Tools
Primer izdelka: končni izdelek je avdio izdelek v dolžini do 10 minut