Poročilo o kakovosti

Ankete diplomantov, ki so diplomirali v letu 2017 (ankete diplomantov izvajamo 1x letno na podelitvi diplom), kažejo, da jih 84 % dela (zaposlitve, samozaposlitve, delo na različnih projektih). Za nadaljnji študij na visokih šolah se je odločilo 38 % diplomantov IAM.

Ekskurzije v podjetjaIAM ima zelo dober karierni center, prek katerega seznanja študente z možnostmi za delo, pri čemer so v kariernem centru študenti povezani tudi z diplomanti IAM in s podjetji in ustanovami na področju medijske produkcije. IAM poskuša za vsakega delodajalca študente ustrezno pripraviti že na šoli, tako da se čim prej in uspešno vključi v delo podjetja ali ustanove. Najboljše merilo kakovosti je interes delodajalcev za študente in potrdilo, da zadostijo visokim zahtevam delodajalca.

Diplomanti so ocenili, da je znanje pridobljeno na IAM uporabno. Izvedbo predavanj in vaj so ocenili kot kakovostno in ustrezno za pridobivanje znanja na področju (multi)medijske produkcije. 

Na vprašanje diplomantom »V kolikor bi se še enkrat odločali za študij, bi izbrali isto šolo?«, jih je kar 95 % odgovorilo pritrdilno. 

Prehodnost študentov, ki so napredovali iz 1. v 2. letnik, je preko 90 %. Imamo urejen mentorski in tutorski sistem.

Poslanstvo IAM

Poslanstvo šole je zagotavljati vrhunsko strokovno izobražene in usposobljene kadre (diplomante), ki bodo dosegali najvišje mednarodne izvedbene standarde na področju medijske produkcije in se bodo takoj po zaključku študija uspešno vključili v delo podjetij in ustanov. 

Vizija IAM

Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna in razvojno-strokovna ustanova v Sloveniji in širše za področje (multi)medijske produkcije. Študentom želimo ponuditi najboljšo učno izkušnjo na področju (multi)medijske produkcije.

IAM vizijo uresničuje s sodobno zasnovo programa, ki omogoča izbirnost in hitro prilagajanje novostim in zahtevam stroke ter trga, sodobnimi učnimi prostori in opremo, kvalitetnim pedagoškim kadrom in povzanostjo z velikim številom medijskih podjetij.