Poročilo o kakovosti

Ankete diplomantov, ki so diplomirali v letu 2019 (ankete diplomantov izvajamo 1x letno na podelitvi diplom), kažejo, da jih 88 % dela (zaposlitve, samozaposlitve, delo na različnih projektih). Za nadaljnji študij na visokih šolah se je odločilo 42 % diplomantov IAM.

IAM ima zelo dober karierni center, prek katerega seznanja študente z možnostmi za delo, pri čemer so v kariernem centru študenti povezani tudi z diplomanti IAM in s podjetji in ustanovami na področju medijske produkcije. IAM poskuša za vsakega delodajalca študente ustrezno pripraviti že na šoli, tako da se čim prej in uspešno vključi v delo podjetja ali ustanove. Najboljše merilo kakovosti je interes delodajalcev za študente in potrdilo, da zadostijo visokim zahtevam delodajalca.

Diplomanti so ocenili, da je znanje pridobljeno na IAM uporabno. Izvedbo predavanj in vaj so ocenili kot kakovostno in ustrezno za pridobivanje znanja na področju (multi)medijske produkcije. 

Na vprašanje diplomantom »V kolikor bi se še enkrat odločali za študij, bi izbrali isto šolo?«, jih je kar 91 % odgovorilo pritrdilno. 

Prehodnost študentov, ki so napredovali iz 1. v 2. letnik, je okoli 90 %.