Potek študija

Redni študij izvede šola v dveh študijskih letih. Praktično izobraževanje študent opravi v podjetju ali drugi organizaciji. Študent študij zaključi z zagovorom diplomskega dela. Predavanje in vaje praviloma potekajo med 9.00 in 16.00 uro.

Izredni študij šola praviloma izvede v dveh študijskih letih. Organizacijska in časovna razporeditev predavanj in vaj je prilagojena zaposlenim študentom. Število ur predavanj in vaj je določeno z izvedbenim kurikulumom šole. Študentje z delovnimi izkušnjami lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja. 

Pouk poteka v sodobno urejenih prostorih s kvalitetno opremo za multimedijsko podporo.

Izpiti so organizirani po zaključenem sklopu predavanj in vaj. 

Za vse predmete so v Moodlu IAM (e-učilnica) na voljo gradiva.

Študenti si lahko na IAM v skladu s pravilnikom tudi brezplačno izposodijo določeno opremo. Študentom pomagamo pri pripravi na praktično izobraževanje in iskanju podjetij, kjer lahko opravijo praktično izobraževanje.