Potek študija

Redni študij izvede šola v dveh študijskih letih. Praktično izobraževanje študent opravi v podjetju ali drugi organizaciji. Študent študij zaključi z zagovorom diplomskega dela. Predavanje in vaje praviloma potekajo dopoldne med 9.00 in 16.00 uro.

Ekskurzije v podjetjaIzredni študij šola praviloma izvede v dveh študijskih letih. Organizacijska in časovna razporeditev predavanj in vaj je v prilagojena zaposlenim študentom. Število ur predavanj in vaj je določen z izvedbenim kurikulumom šole. Lahko se izvede manj ur kot za redni študij, ker je večji delež samostojnega učenja. Študentje z delovnimi izkušnjami lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja. Študij študent zaključi z zagovorom diplomskega dela.

Pouk poteka v sodobno urejenih prostorih s kvalitetno opremo za multimedijsko podporo.

Izpiti so organizirani takoj po zaključenem sklopu predavanj in vaj. 

Za vse predmete so v Moodlu IAM (e-učilnica) na voljo gradiva, viri in diskusijski forumi.Študenti imajo na voljo za vaje v skladu z urnikom in dogovori računalniško učilnico, TV in avdio studio, montažnice.

Študenti si lahko na IAM v skladu s pravilnikom tudi brezplačno izposodijo določeno opremo. Študentom pomagamo pri pripravi na praktično izobraževanje in iskanju podjetij in ustanov, kjer lahko opravijo praktično izobraževanje. Možnost opravljanja praktičnega izobraževanja se odpira tudi pri projektih IAM oz. pri skupnih projektih, v katerih IAM sodeluje.

 

Tudi po končanem študiju IAM omogoča diplomantom v okviru Alumni kluba izobraževanje, informiranje, svetovanje, usposabljanje in sodelovanje pri projektih z organizacijo seminarjev, delavnic, spletnim portalom ipd.