Predmetnik

medijska produkcija

Možnost izbire med 5 izbirnimi predmeti. Študent izbere 1 izbirni predmet.

Predmet Letnik KT
Uvod v medije 1 5
Ekonomika, zakonodaja in trženje na področju medijev 1 7
Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi 1 5
Multimedijske tehnologije in osnove informatike 1 5
Medijska umetnost in vizualna komunikacija 1 5
Fotografija in računalniška grafika 1 10
Multimedijski praktikum 1 5
Izbirni predmet (Osnove multimedijskih programov) 1 5
Praktično izobraževanje 1 1 13
Organizacija in vodenje medijske produkcije 2 10
Medijsko sporočanje 2 5
Multimedijski programi 2 10
Avdio-video produkcija 2 8

Izbirni predmet

  • Projektno delo v grafičnem oblikovanju
  • Projektno delo v fotografiji
  • Projektno delo v spletni produkciji
  • Projektno delo v video produkciji
  • Projektno delo v avdio produkciji
2 10
Praktično izobraževanje 2 2 12
Diplomsko delo 2 5

Podrobnejši  predmetnik je objavljen na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje