Prijava in vpis

medijska produkcija

Prvi vpisni rok 

Prosta vpisna mesta za program Medijska produkcija v študijskem letu 2022/2023:

  • 60 vpisnih mest (redni študij)
  • 60 vpisnih mest (izredni študij)

V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov, kot je na voljo prostih mest za vpis, se izbor pripravi po standardnih merilih za izbiro in postopkih, ki je veljaven za vse javnoveljavne višje šole. Upoštevana bodo merila za izbiro kandidatov o omejitvi vpisa. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Višješolske prijavne službe v rubriki Izračun točk.

Prijava in vpis - višja šola (redni in izredni študij)

Pomembni datumi

Vpis kandidatov prijavljenih s prvo prijavo - spomladanski rok Datum
Višješolska prijavna služba zbira prve prijave za vpis 15.2.2022 - 18.3.2022
IAM objavi na spletnem mestu navodila za preizkus nadarjenosti maj 2022
Opravljanje preizkusa nadarjenosti na IAM junij 2022
Vpis kandidatov sprejetih v spomladanskem roku na IAM avgust 2022
Višja šola vpisuje kandidate na preostala prosta vpisna mesta september 2022

Drugi (jesenski) vpisni rok - vpis na prosta mesta

Vpis v jesenskem roku za študijsko leto 2021/2022 bo potekal od 1. septembra do 30. septembra (do 12 ure) 2022.  

Inštitut in akademija za multimedije
OE Višja šola za multimedije
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana

Prijava za vpis na izredni študij

Kandidatom, ki bodo izpolnili prijavo, bomo nadaljna navodila poslali po e-pošti.

Predlagamo, da se prijavite čimprej, ker v primeru večjega števila prijavljenih kot 60 zaključimo prijave.

Priznavanje in vrednotenje izobraževanja

Kandidati, ki so srednjo šolo zaključili v tujini morajo poleg prijave za vpis poslati izpolnjene obrazce za priznavanje izobraževanja z namenom nadaljevanja izobraževanja. Postopek in obrazci za priznavanje izobraževanja so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje.