Način študija

medijska produkcija

Na IAM Visoki šoli za multimedije, Ljubljana se bo dodiplomski študijski program Multimedijska produkcija izvajal kot izredni študij (za 2. in 3.letnik) ter študij na daljavo za vse letnike. V 1.letniku se študij izvaja samo na daljavo.

Možnost izbire med klasičnim študijem in študijem na daljavo.

Izredni študij

Pedagoško delo poteka po sistemu 2 do največ 4 predmetov naenkrat. Obvezna je prisotnost na vseh organiziranih obveznostih. V kolikor je študentov manj kot 10 se izvaja študij s konzultacijami.

Študij na daljavo

Študij na daljavo je najboljši način študija za vse, ki se zaradi svojih dejavnosti (služba, šport, družina...) ne morejo udeležiti predavanj in vaj na šoli ali pa jim takšen način študija bolj ustreza.  Študij na daljavo je namenjen študentom, ki že imajo praktične izkušnje in znanje s področja medijske produkcije.

Študij na daljavo je prilagojena oblika izrednega študija, ki omogoča, da del študijskih obveznosti študenti opravijo na daljavo, del pa v šoli. Pred pričetkom predmeta je na šoli organizirano srečanje študentov s predavateljem. Študent nato samostojno opravlja študijske obveznosti, ki so določene v predmetu v e-učilnici. Predavatelj tedensko spremlja, preverja in ocenjuje opravljene obveznosti.

Študent se mora v vseh letnikih obvezno udeležiti vseh gostujočih predavanj, v 3. letniku pa tudi vseh srečanj z mentorjem. Za pristop k izpitu veljajo pri obvezni prisotnosti enaka pravila prisotnosti kot za izredne študente. Študent se lahko v dogovoru z referatom udeleži tudi predavanj in drugih dejavnosti, ki so organizirane na šoli za izredne študente.

Študent izpite opravlja na šoli. Če je študentov 5 ali manj, se izvaja študij s konzultacijami. Pri večjem številu študentov se lahko na daljavo izvedejo tudi predavanja, vendar le pri predmetih, kjer niso zagotovljena predavanja za izredne študente.

V prvi letnik izrednega študija se lahko vpišejo študenti, ki so uspešno opravili preizkus nadarjenosti in dokazali reference za praktično delo na določenem področju multimedijske produkcije. Študent med študijem ne more zamenjati načina študija, ki ga je izbral ob vpisu v 1. letnik.

Študent si je dolžan zagotoviti ustrezne tehnične pogoje in tehnična sredstva, ki so predvidena za izvedbo študijskega procesa na daljavo.