Način študija

Na Visoki šoli za medije se bo dodiplomski študijski program Multimedijska produkcija izvajal kot izredni študij (60 študentov) ter študij na daljavo (60 študentov).

Možnost izbire med klasičnim študijem in študijem na daljavo.

Izredni študij

Praktično deloLetnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu 2 do največ 4 predmetov naenkrat. Posamezni predmet se prične s predavanji, katerim sledijo vaje po skupinah in na koncu sledi preverjanje znanja. Za vse predmete velja enako zaporedje. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bo Visoka šola za medije prilagodila možnostim in potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj tretjina organiziranega študijskega dela, ki je predviden s programom. Izredni študentje v povprečju realizirajo do 16 ur organiziranega študijskega dela v enem tednu. Obvezna je prisotnost na vseh organiziranih obveznostih.

Število ur organiziranega študijskega dela je po dogovoru lahko manjše kot pri rednem študiju, zato zahteva ta način več samostojnega dela. Študent izrednega študija mora opraviti vse obveznosti, ki so predvidene za redni študij, ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.

Študij na daljavo

Ta študij je primeren samo za študente, ki se profesionalno ukvarjajo z določenim področjem, ki ga izberejo tudi pri izbirnem področju študija. Letnik se praviloma izvede v enem študijskem letu. Pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov pri čemer poteka študijski proces prek izobraževalne e-platforme, del izobraževanja pa je tudi v kontaktni obliki.
V kontaktni obliki se izvede najmanj eno srečanje s predavateljem pri vsakem predmetu na začetku in eno na koncu, ter vsa srečanja z mentorjem in vse vaje, ki jih ni mogoče izvesti s pomočjo računalniških programov, oziroma je potrebno delo v specialnih pogojih ali timsko delo (studijsko delo, skupinsko praktično delo na projektih). Obvezna je prisotnost na vajah iz avdia, fotografije in videa. Vse oblike ocenjevanja znanja in izdelkov se opravijo v kontroliranih pogojih. Pri vsakem predmetu se določi pogoje za izvajanje študija na daljavo.