Študij na daljavo

Študij na daljavo je najboljši način študija za vse, ki se zaradi svojih dejavnosti (služba, šport, družina...) ne morejo udeleževati predavanj in vaj na šoli ali pa jim takšen način študija bolj ustreza. 

Študij na daljavo je primernejši za študente, ki že imajo praktične izkušnje in znanje s področja medijske produkcije.

Prednosti študija na daljavo so:

 • študent si sam določa čas in kraj učenja,
 • študent pridobi znanje in razvije kompetence, ki jih danes delodajalci pričakujejo od zaposlenih,
 • študent zaradi načina študija pridobijo znanja tudi na področju komuniciranja, timskega dela in načrtovanja dela in časa,
 • sprotno delo, ki omogoča večjo aktivnost in doseganje boljših študijskih rezultatov.

Študij na daljavo omogoča kombinacija inovativnih pedagoških metod in pristopov in sodobnih tehnologij.

Izvedba študija na daljavo

Študij na daljavo poteka v e-učnem okolju, ki omogoča:

 • pregled nad predstavitvijo predmeta in zahtevami za opravljanje predmeta, 
 • dostop do gradiv,
 • dostop do nalog, ki jih mora študent opraviti in oddati,
 • ter komunikacijo z mentorjem.

Pomoč pri študiju:

 • študentov napredek spremlja tutor, ki ga lahko študent kontaktira po e-pošti,
 • študent se lahko udeleži tudi srečanja (predavanj ali vaj) na šoli - po dogovoru z referatom glede prostora v skupini, 

Obveznosti, ki jih mora opraviti študent na šoli:

 • udeležiti se mora vaj, kjer se uporablja posebna oprema (snemanje, fotografija in avdio),
 • končno preverjanje znanja (izpit).

Študij na daljavo