Predstavitev

IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana, je bila ustanovljena leta 2010 in vpisana v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dne 15. 10. 2012. Visokošolski strokovni program Multimedijska produkcija je bil akreditiran na NAKVIS 15. 3. 2012 z odločbo 6033-187/2010/20.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo IAM Visoka šola za multimedije je razvoj in promocija multimedijske stroke ter zagotavljanje maksimalnega razvoja potencialov študentov in pridobivanja ustreznih znanj, veščin in kompetenc na izbranem področju, kjer študent oziroma diplomant opravlja, ali želi opravljati, svoje profesionalno delo. Multimedijski producent mora sodelovati pri razvoju novih multimedijskih izdelkov in storitev ter nato načrtovati in organizirati njihovo produkcijo.  Zaradi številnih multimedijskih področij  sta omogočeni velika izbirnost in obveznost stalnega sodelovanja z mentorji in svetovalci – strokovnjaki iz prakse.

Usmerjanje študentov v delo

Kakovostna opremaŠtudij na področju (multi)medijske produkcije sodi med najbolj zanimive, koristne in perspektivne, saj uporablja najbolj sodobno opremo in na ta način zagotavlja stalen in neposreden stik z najbolj razvitim svetom, globalizacija medijev pa omogoča tudi neposreden dostop na trg znanja, izdelkov in storitev. Izjemno pomembno je, da je učno mesto enako delovnemu in tistemu za hobi, obenem pa prenosne naprave in zmogljiva omrežja omogočajo delo praktično kjerkoli in za kogarkoli na svetu.

Najbolj inovativni, kreativni, kakovostni in podjetni študenti se lahko hitro in uspešno vključijo na mednarodno tržišče, vsem drugim pa pridobljena znanja, veščine in kompetence omogočajo hitro vključitev na domači trg, kjer je veliko pomanjkanje tovrstnih znanj, izdelkov in storitev.

Snemanje v avdiu studiuIz izbirnih področij, ki jih šola ponuja, lahko vidimo izredne potrebe in možnosti za študente in diplomante šole, obenem pa bomo stalno iskali in ponujali nove možnosti, ki se zelo hitro pojavljajo zaradi razvoja novih naprav in tehnologij ter pristopov. IAM ima zelo obsežno mrežo sodelavcev, podjetij in ustanov po celem svetu in uspešen karierni center, preko katerega pomaga študentom pri navezavi stikov in iskanju dela.