Predmetnik

Študenti lahko izbirajo med številnimi izbirnimi področji.

Program Multimedijska produkcija je sestavljen iz predmetov, ki so lahko razdeljeni na več delov, ki se jih opravi z delnimi izpiti in štejejo enakovredno h končni oceni predmeta. Študent mora za zaključek predmeta opraviti vse delne izpite.

Predmet Letnik KT
Uvod v multimedije 1 5
Strokovna komunikacija v tujem jeziku in kulturi 1 5
Slovenski jezik v medijski produkciji 1 5
Multimedijski praktikum 1 1 5
Računalniška grafika 1 5
Fotografija 1 5
Ekonomske in pravne podlage multimedijske produkcije 1 7
Osnove informatike in multimedijskih tehnologij 1 5
Osnove medijskih komunikacij 1 8
Multimedijski praktikum 2 1 5
Osnove multimedijskih programov (izbirni predmet *) 1 5
Organizacija in vodenje multimedijske produkcije 2 10
Osnove avdio-video produkcije in animacije 2 10
Multimedijski programi 2 10
Multimedijska produkcija na izbranem področju ** 2 18
Praktično izobraževanje 2 2 12
Tehnike kreativnosti 3 5
Analiza multimedijskih izdelkov in storitev 3 5
Načrtovanje multimedijske produkcije na izbranem področju *** 3 10
Priprava in izvedba zahtevnega projekta na izbranem področju *** 3 19
Praktično izobraževanje 3 3 6
 Diploma 3 15

* V prvem letniku je obvezni izbirni predmet Osnove multimedijskih programov, kjer študenti izberejo eno izbirno področje:

 • 3D modeliranje in animacija
 • Avdio produkcija
 • Fotografija
 • Grafično oblikovanje
 • Video produkcija
 • Spletna produkcija

** V drugem letniku so izbirna področja:

 • 3D modeliranje in animacija
 • Avdio produkcija
 • Fotografija
 • Grafično oblikovanje
 • Video produkcija
 • Spletna produkcija

*** V tretjem letniku so Izbirna področja:

 1. avdio produkcija;
 2. digitalna knjižnica;
 3. 2D animacija;
 4. e-izobraževanje;
 5. filmska produkcija;
 6. fotografija;
 7. grafično oblikovanje;
 8. kompleksni promocijski projekti;
 9. montaža slike in zvoka
 10. odrska produkcija;
 11. načrtovanje multimedijske opreme in prostorov;
 12. organizacija dogodkov in javno nastopanje;
 13. spletna produkcija;
 14. video produkcija;
 15. 3D modeliranje in animacija;
 16. digitalna ilustracija

in drugo po izbiri šole.

Na vsakem področju ima študent poleg pedagoškega tudi strokovnega mentorja, strokovnjaka iz prakse, in možnost spoznavanja vrhunskih strokovnjakov in podjetij ter ustanov z izbranega področja.

Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje v podjetjih in ustanovah poteka v drugem in tretjem letniku v skupnem obsegu 18 KT, v povezavi s prakso pa poteka tudi večina seminarskih in laboratorijskih vaj ter priprava projektov in diplome.

Diploma

S pripravo diplomskega dela pričnejo študenti v 3. letniku, za kar je namenjenih 15 KT ali 450 ur. Diplomsko delo se navezuje na projekt in izdelek ali storitev, ki jo študenti pripravijo pri predmetu Priprava in izvedba zahtevnega projekta na izbranem področju.