Erasmus+

medijska produkcija

Evropska komisija je IAM podelila Erasmus listino in sicer za obdobje od 2014 - 2020. 

ECHE listina omogoča, da bo IAM lahko sodelovala v programih ERASMUS+ v procesu mobilnosti študentov z praktičnega usposabljanja in mobilnosti predavateljev z namenom usposabljanja. 

Več o projektu na spletni strani https://www.skupnost-vss.si/konzorcij-za-mobilnost/

Dokumenti:

Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom prakse v tujini

Na razpis se lahko prijavi študent IAM z urejenim statusom, ki ima do odhoda na prakso:

  • opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 110 KT,
  • njegova povprečna ocena je najmanj 8,

Merila za ocenjevanje vlog so:

  • dosedanji študijski uspeh; od 0 do 10 točk,
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku ali v predvidenem jeziku države gostiteljice, od 0 do 10 točk.

Izbiro na primarni ravni potrdi ravnatelj.

Aktualni razpis: Študenti

Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za usposabljanje v tujini

Upravičeni kandidati in osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati:

  • kandidat mora biti imeti veljaven naziv predavatelj IAM in mora aktivno sodelovati v študijskem procesu na IAM,
  • na ta razpis ni mogoče prijaviti mobilnosti, ki vključujejo udeležbo na konferencah v tujini,

Izbiro na primarni ravni potrdi ravnatelj.

Aktualni razpis: Osebje